Otizm Spektrum Bozukluğu Nedir?

Otizm Spektrum Bozukluğu veya kısaca OSB, bir kişinin beyninin nasıl geliştiğini, başkalarını nasıl algıladığını ve onlarla nasıl iletişim kurduğunu etkileyerek sosyal etkileşim ve iletişimde sorunlara neden olan tıbbi bir durumdur.otizm spektrum bozukluğu, otizm spektrum bozukluğu nedir, otizm spektrum bozukluğu teşhisi

Hastalık, belirli sınırların ötesine geçemeyen veya tekrarlanan davranışları da içerir. Otizm spektrum bozukluğunda kullanılan “spektrum” terimi, çok çeşitli semptomlara ve semptom derecelerine atıfta bulunur.

Otizm Spektrum Bozukluğu erken çocukluk döneminde gelişir ve nihayetinde kişinin kamusal yaşamda, okulda veya işte olduğu gibi toplumda zorluklarla karşılaşmasına neden olur.

Otizm belirtileri doğumdan sonraki ilk yılda ortaya çıkar. Daha nadir durumlarda, çocuk ilk yıl boyunca normal gelişimini sürdürür ve daha sonra otizm belirtilerinin başlamasıyla 18 ila 24 aylık bir gerileme döneminden geçer.

Otizm spektrum bozukluğundan tam iyileşme mümkün olmasa da, erken ve yoğun tedavi birçok durumda çocuğun hayatında büyük ve önemli bir fark yaratabilir.

Otizm spektrum bozukluklarının türleri nelerdir?

Mevcut otizm spektrum bozukluğu, Otizm, Asperger Sendromu (AS), Çocukluk Çağı Dezintegratif Bozukluğudur (DDD). Daha önce tanımlanmamış bir gelişimsel bozukluk tipinde olduğu gibi, birbirinden bağımsız kabul edilen tüm tıbbi durumları içerir.

Otizm belirtileri olan ancak hastalığı teşhis etmek için yeterli kriterleri karşılamayan çocuklara verilen tanıya atipik otizm denir. Bu tür otizmin varlığı tartışmalı olsa bile çocuklarda otistik belirtilere rastlarsanız bir uzmana başvurmalısınız.

Otizm Spektrum Bozukluğunun Nedenleri Nelerdir?

Otizm spektrum bozukluğunun bilinen tek bir nedeni yoktur. Hem genetik hem de çevresel faktörlerin farklı roller oynadığı varsayılmaktadır. Bununla birlikte, sağlık uzmanları, aşılar ile otizm spektrum bozukluğu arasında bir bağlantı olmadığının açıkça farkındadır. Günümüzde otizm spektrum bozukluğu tanısı konan çocuk sayısı geçmişe göre artmaktadır.

Genetik faktörlere bakıldığında, Otizm Spektrum Bozukluğunda birkaç farklı genin rol oynadığı görülmektedir. Bazı durumlarda, Otizm Spektrum Bozukluğu (ASD), Frajil X sendromu olarak da bilinen Rett sendromu veya frajil X sendromu (FXS) adı verilen genetik bir bozuklukla ilişkili olabilir. Diğer durumlarda, genetik mutasyonlar otizm spektrum bozukluğu riskini artırabilir.

Ek olarak, diğer genler beyin gelişimini, beyin hücrelerinin birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini veya semptomların şiddetini belirleyebilir. Bazı genetik mutasyonların yani değişimlerin kalıtsal olduğu, bazılarının ise kendiliğinden ortaya çıktığı gözlemlenmiştir.

Araştırmacılar, çevresel faktörleri inceleyerek şu anda viral enfeksiyonlar, hamilelik sırasında alınan ilaçlar, komplikasyonlar veya hava kirliliği gibi faktörlerin otizm spektrum bozukluğunun başlangıcında rol oynayıp oynamadığını araştırıyorlar.

Otizm spektrum bozukluğu dünyanın her yerindeki çocukları etkileyebilir, ancak bazı faktörler bozukluğu geliştirme riskini artırabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir