Obsesif Kompulsif Bozukluk Belirtileri Nelerdir?

Obsesif kompulsif bozukluk veya OKB, obsesif düşünce ve davranışların insanların günlük hayatlarını etkileyecek düzeye gelmesidir. Obsesif kompulsif bozukluk olarak da bilinen tedavi edilebilir bir ruhsal bozukluktur. Zihne müdahale nedeniyle kaygı, kaygı ve korku gibi duyguları olan kişilerde tekrarlayıcı davranışlara neden olan obsesif kompulsif bozukluk, gelecekte hem kişiyi hem de çevresindekileri etkileyebilir. Zihninde oluşan düşüncelerin yarattığı stres hissini atmak isteyen kişiler, belirli eylemleri yapmaktan kendilerini alıkoyamazlar. İnsanların obsesyon olarak da adlandırdığı bu durum, insanların yaşam kalitesini düşürmekte ve zamanla yorucu hale gelmektedir.obsesif kompulsif bozukluk belirtisi, obsesif kompulsif bozukluk neden olur, obsesif kompulsif bozukluk ne demek

Obsesif kompulsif bozukluğun nedenleri;

Obsesif kompulsif bozukluğun nedeni tam olarak belirlenemese de konuyla ilgili araştırmalar çevresel ve biyolojik faktörlerin neden olduğu sonucuna varmıştır. Ruhsal bir hastalık olan obsesif-kompulsif bozukluk çevresel faktörlerden kaynaklanıyorsa, kişilerde büyük yaşam değişiklikleri yaşanabilmektedir. Bu çevresel faktörlerin temelinde taciz, yaşam koşullarındaki ani değişiklikler, evlilik, yer değiştirme, çocuk sahibi olma, hastalık, sevilen birinin kaybı, işte veya okulda sorunlar ve ilişki sorunları yatmaktadır. Obsesif kompulsif bozukluğun biyolojik nedenleri biraz daha karmaşıktır. İnsan vücudunun sağlıklı bir şekilde işleyişini sürdürebilmesi için beyindeki çok sayıda nöronun birbiriyle iletişim kurması gerekir. Bu bağlantı elektrik sinyalleri ile sağlanır. Obsesif kompulsif bozukluk, beynin bir kısmı aşırı aktif olduğunda ortaya çıkar.

Obsesif-kompulsif bozukluk belirtileri;

Kir, bakteri ve mikroplarla kontaminasyon korkusu,

Doğru ve simetrik olmak

hata yapmaktan korkmak

Sevdiklerinize ve kendinize zarar verme korkusu

el sıkışmaktan kaçınmak,

Sosyal durumlarda uygunsuz davranış korkusu

Kıyafetlerini kirletme korkusu

El yıkamak tahrişe yeter

Belli bir miktarda iş yapmaya çalışmak,

Karışıklık için endişelenme

Sürekli duş alma isteği

Başkalarını incitme korkusu

başkalarının dokunduğu nesnelere dokunmak,

Bir şeyleri sürekli kontrol etme ihtiyacı hissetmek,

Cinsel ve dini düşüncelerden korkma

Takıntılı düşüncelere ve görüntülere takılıp kalma

Güvende hissetmek için kapıları kilitlemek

Kapı kilitlerini tekrar tekrar kontrol etmek

Stres ve kaygı durumlarından ve yerlerinden kaçınma girişimleri

Rutin görevleri gerçekleştirirken sayma

Elektrikli aletlerin sağlığını sürekli kontrol etmek,

Benzer ürünleri sıralamak için ekstra çaba sarf etmek,

Bir cümleyi, kelimeyi veya duayı içeriden tekrarlamak,

Abartılı düzen ve titiz davranış,

Aşırı şüphe ve güvenlik ihtiyacı

Toplumda utanma korkusu

Yiyecekleri belirli bir sırayla yemek

Gereksiz eşyaları toplamak ve biriktirmek,

Günlük görevleri belirli bir sırayla tamamlayarak,

Uyku düzenini bozan düşüncelere, kelimelere ve görüntülere takıntılı olmak.

Obsesif kompulsif bozukluk tedavi süreci

Takıntı, tüm insanlarda bulunan aşırı bir duygu şeklidir. İnsanların işlevselliği ve ruh hali de obsesyonlar tarafından bozulur. İş hayatı, aile hayatı ve varsa çocuklarla ilişkileri ister istemez bozulacaktır.

Psikodinamik terapi, obsesif-kompulsif bozukluğu olan kişilerde kullanılır. Bu hastalığa sahip kişiler oldukça stabil bir yapıya sahip oldukları için uzun süre tedavi alabilirler. Ancak obsesif kompulsif bozukluk (OKB) dinamik tedaviye olumlu yanıt verir. Bu yöntem, hastalık için davranışsal tedavinin bir parçasıdır.

Ek olarak, obsesif kompulsif bozukluğu olan kişilerin beyinlerindeki serotonin seviyelerini en üst düzeye çıkarmak için gerektiğinde bir takım ilaçlar kullanılabilir. İlaçlar için olağan reçete, serotonin hormon seviyelerini arttırmaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir