IVF ve ICSI

Oosit ve spermin vücut dışında (in vitro) manüplasyonları sonucu döllenip, gelişen embriyonun rahim içine yerleştirilmesi tekniklerinin tümüne yardımcı üreme teknikleri (YÜT) adı verilir. Bunlar içerisinde en sık kullanılanlar, in vitro fertilizasyon (IVF) ve intrasitoplazmik sperm enjeksiyonudur (ICSI). YÜT yapılmasını gerekli kılan durumlardan bazıları:yardımcı üreme tekniği, yardımcı üreme yöntemleri, üremeye yardımcı yöntemler

4-6 kez ovulasyon indüksiyonu ve IUI denemesine rağmen gebe kalamamış çiftler,

Tubal faktör

İleri evre endometriyozis

Ağır erkek faktörü

Açıklanamayan infertilite

Tekrarlayan gebelik kaybı hikayesi

Azalmış over rezervi

Çiftlerde çocuklarına aktarılacak genetik hastalık varsa (Otozomal çekinik veya baskın hastalıklar, cinsiyet kromozomu geçişli hastalıklar, dengeli translokasyon gibi) preimplantasyon genetik tanı yapabilmek ve sağlıklı embriyoları transfer edebilmek için ovülasyon indiksiyonu sonrası ICSI yöntemi kullanılır.

Yardımcı üreme tekniklerinde tedavinin ana hatlarını sırasıyla, gonadotropinlerle kontrollü ovaryan hiperstimülasyon, oosit toplanması, laboratuar ortamında embriyo gelişimi, embriyo transferi ve luteal faz desteği oluşturur.

Kontrollü Ovaryan Hiperstimülasyon

YÜT’de birçok ovaryen stimülasyon protokolü kullanılmaktadır. Hepsinde ilk aşama kontrolü ele alabilmek için vücudun kendi ürettiği hormonların düzensiz ve zamansız etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla baskılanmasıdır. Bunun için hipotalamus GnRH analogları ile baskılanır, ardından gonadotropinlerle stimülasyona başlanır.

Son yıllarda baskılamayı ortadan kaldıran GnRH antagonisti de uygulanmaktadır. Belirli aralıklarla folikül gelişimi ve serum estradiol düzeyleri kontrol edilerek gonadotropinlerin dozu ayarlanır. Hedef 19-20 mm çapında en az iki folikül elde etmektir. Foliküller yeterli büyüklüğe ulaştığında yumurtaların son olgunlaşma basamağını tamamlamak üzere HCG enjeksiyonu yapılır. Bu enjeksiyondan ortalama 34-36 saat sonra yumurta toplama işlemi gerçekleşir.

(Yumurta toplama işlemi (OPU), IVF, Mikroenjeksiyon (ICSI), embriyo kültürü ve transferi konularında detaylı bilgi için “Laboratuar işlemleri” kısmına bakınız)

Üreme yolundan intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) için girişimsel yolla sperm elde etme

Ejakülatta hiç sperm bulunmaması durumu azospermi olarak tanımlanır. İnfertil erkeklerin yaklaşık % 10-15’inde azospermi vardır. Bunların %40’ında ise nedeni sperm taşıyan kanallarda oluşan tıkanıklıktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir