Çek Ciro Etmek Nedir?

Öncelikle çek, ticari ilişkilerde kullanılmak üzere şirketler ve şahısların, borçlu oldukları tarafa ödeme yapmalarını sağlayan yasal bir aracıdır. Çek karneleri bankalar tarafından müşterilerine verilir. Çek karnesi almak için bazı şartlar sunarlar.Genel olarak mevduat hesabında yeterli para olan insanlara çek karnesi verilmektedir. Müşterilerde, borçlu olduklarına çek düzenleyerek ödeme yaparlar. Bazı durumlarda çek, sadece borçlu ve alacaklı olan taraflar arasında kullanılmaz. Örneğin A şirketinin B şirketine borcu olsun. B şirketi A şirketinden aldığı çeki C şirketine verir. Tam olarak çek ciro etmek (devretmek)  budur. B şirketi çeki ciro etmiştir. Fakat çek tahsil edildiğinde B şirketinin hesabından para çekilecektir. Çeki cirolayana ”ciranta” denir.çek nasıl ciro edilir, çek ciro etme, çekin ciro edilmesi

Çek Nasıl Cirolanır?

Örneğin, çek keşideci tarafından A kişisine yazılmış olsun. A kişisi, B kişisine olan borcunu ödemek için elinde bulunan çeki cirolayarak B kişine borcunu ödemek istiyor. A kişinin tercih edeceği 2 çeşit çek cirolama yöntemi vardır. Bu sırada A kişisi ” Hamil”  (alacaklı) durumundayken, ciranta olmuştur.

Tam cirolama: Cirantacı, çeke isim ve soy isim ile birlikte” ödeyiniz” yazar ve imzalar. Bu durumda muhataptan (bankadan) çeki, sadece ismi yazılı olan kişi tahsil edebilir.

Beyaz cirolama: Keşideci çeke herhangi bir isim yazmadan sadece imzalar. Türk Ticaret Kanunu tarafından belirlen süre içinde, çek o sırada kimin elinde  ise çeki o kişi tahsil edebilir. Tam cirolama, beyaz cirolama yönteminden daha kesin olduğu için genellikle tam cirolama yöntemi kullanılır.

Çek Ciro Zincirinde Hukuksal Süreç

Öncelikle çek ciro işlemlerinde, eğer alacaklıysanız ve cirolanmış çek ile borcunuz ödendiyse, muhatabın mührüne ve çek üzerinde yazılı ibraz tarihine dikkat etmelisiniz. Borçluysanız ve elinizde çeki, ciro ederek alacaklıya veriyorsanız, çek düzenleme şartlarını yerine getirmeniz gerekmektedir. Ayrıca çek’in, birçok kez cirolanması herhangi bir sorun oluşturmayacaktır. Karşılıksız çek ile karşılaşırsanız, çeki en son cirolayan cirantacıya, çeki düzenleyene (keşideci), ve avala başvurulmalıdır. Aval keşidecinin düzenlediği çeke, ayrıca imza atandır.Bu kişilere avalist denir. Aval keşidecinin kefili konumundadır. Şirketler karşılığı olmayan çekle karşılaştıklarında noter aracılığı ile müşteriye protesto gönderirler. Şirket protestoyu ibraz süresi geçmeden yapmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir