Retromolar Trigotı Bölgesi Tümörleri

Sınırları tam çizilemeyen, ağzın gerisinde görülmesi ve muayenesi zor ve ihmal edilen bir bölgedir. Bu bölgedeki tümörlerin öneminide geç tanı konulması oluşturur. Geç farkedilir. Rekonstroksiyonu da oldukça zor olur. Malign tümörleri, erken dönemde retrofaringeal bölgeye ve zon II, IH’e metastaz yapabilirler. Lenfatik ağın çok zengin olması bunu kolaylaştırır ve lenfatiklere ulaşması için tümörün çok fazla anatomik katı geçmeye ihtiyacı yoktur. Bu nedenle bu bölgenin tümörlerinin daha fatal seyretmesi bölgenin Coffin Corner yani tabut köşesi adını almasına neden olmuştur.retronom trigotı bölgesi tümörü, retronom trigotı bölgesi tümör tedavisi

Buccal Mukoza Tümörleri

Buranın tümörleri yaşlı grubun tümörlerindendir. 65 yaşından sonra görülmesi daha sıktır. Tüm oral kanserlerin %10 kadarını oluşturur. Erkek/kadın oranı ortalama 3/1’dir. Hindistan’da bu bölgenin tümörlerinin insidansı çok yüksektir. Batı dünyasına kıyaslandığında daha erken yaşta tümörler görülür. Amerika’da ise enfiye kullananlarda benzer tablo erken dönemde izlenebilmektedir ve bu da tütün çiğnenmesinden dolayıdır. Diğer etkili faktörler dişlerin travmaları, lökoplaki, alkol ve tütündür. Lezyon önce düz, eritematö, hafif kabarık başlarlar, zamanda ülserleşirler ve sonunda tabanında endürasyon başlar. Ağrıgenellikle yoktur. Ama ağrı ile birlikte seyrederse prognozun kötü olduğunun önemli kanıtlarındandır. Lezyon ilerledikçe yanağı erozyona uğratır. Oral komissüre doğru lezyon ilerleyebilir ve alt, üst alveole yayılabilir. Bu hastaların %11’I Stage I, %26’sı Stage II ortalama tahminde bulunulmuştur. Başlangıçta tutulan boyun lenf nodları %37-44 kadardır. Genellikle submandibler lenf nodları tutulur fakat jugulodigastrik, preparotid ve mid jugular nodlara doğrudan yayılım olur. Alt servikal, submental ve posterior üçgen nodlarına nadiren yayılım olur.

Tedavi

Erken dönemde küçük lezyonların cerrahi tedavisi ile radyoterapisi arasında herhangi bir fark yoktur. Büyük indüre lezyonlar ise full-kalınlıkta tedavi gerektirir ve geniş flep onarımına ihtiyaç olur, Tümör tarafından maksilla ve mandibula tutulursa maksillektomi veya mandibulektomi yapılması gerekmektedir. Boyun gangliyonları tutulmuş ise veya tutulmuş olması şüphesi varsa mutlaka boyun disseksiyonu ilave edilir. İnkomplet rezeksiyon ya da Stage III, Stage IV lezyonlarında tedaviye RT’yi katmak gerekir.

Sonuçlar

Bazı serilerde bildirildiğine göre, Tl ve T2 tümörlerde %70 sürvi 5 yılda beklenir. Tl ve T2 tümörler vakaların yaklaşık %65’ini oluştururlar. Uygun tedavide Stage I’ın sürvisi %92, Stage H’in sürvisi %86, Stage IIFde sürvisi %65, Stage IV’de sürvisi %15 kadardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir