İşçi Sağlığı Muayeneleri Nasıl Yapılmaktadır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son dönemde iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda yönetmelikler yayınlamıştır. İnsan sağlığını birinci derecede etkileyen bu durum karşısında denetlemeler artmıştır. İş yerlerine iş yeri hekimleri ve iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanları ile birlikte çalışma zorunluluğu getirilmiştir. İşyeri hekimleri işçi sağlığı muayeneleri yapmaktadır. Çalışan sağlığına önem verilmesi açısından bu muayenelerin işe girişlerde ve periyodik olarak yapılması şarttır.işçi muayenesi yapımı, işçi sağlığı muayenesi nasıl yapılır, işçi sağlığı muayenesinin önemi

Tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin tümü ve 16 – 18 yaş arası tüm genç işçilerin işe başlamadan önce, işin tehlike durumlarına göre muayenelerini yaptırması zorunludur. Genç işçilerin 6 ayda bir, tehlikeli işlerde çalışan işçilerin ise yılda bir kez bu muayeneleri yaptırması zorunludur. Çalışma ortamının zorluklarına karşı işçinin sağlığı bozulmadan işe devamının sağlanması için doktor raporlarının alınması gerekir. Bu rapor için yapılacak tetkik ve testler, çalışma ortamının tehlike durumuna göre farklılık gösterebilir. Mesleki hastalıklar arasında birinci sırayı akciğer hastalıkları almaktadır. Bu sebeple gaz, duman, toz ve kimyasal şartlar altında çalışacak tüm işçilerin akciğer grafileri çekilmelidir. Bu işlem yılda bir kez tekrarlanmalı ve grafiler 10 yıl süreyle saklanmalıdır. Solunum fonksiyon testi spirometre adı verilen cihazla yapılır. Akciğerlerin kapasitesini ölçmeye yarayan bir testtir. Test öncesinde dikkat edilmesi gerekenler konusunda hekim bilgi verecektir. Daha sonra yapılacak testler arasında odyometri bulunur. Bu bir işitme testidir ve hastada işitme kaybı olup olmadığı kontrol edilmektedir. Bu testler dışında iş yerinde yapılacak işlere göre değişen testler bulunmaktadır. Örnekler arasında, tozlu işlerde çalışma, yüksekte çalışma, gürültülü işlerde çalışma, solventlerde çalışma vardır. Bunların her biri için ayrı işçi sağlığı muayeneleri bulunmaktadır. İşyeri hekimi işe girişlerde ve periyodik olarak yapmalı veya işçilerden yaptırmalarını istemelidir.

Tehlikeli işlerde çalışacakların doktor raporu olmadan çalıştırılması kesinlikle yasaktır. İşçilerin tehlikeli işlere uygunluğu öğrenilmeli, işyeri hekiminin direktifleri doğrultusunda hareket edilmelidir. Bu işverenin sorumluluğundadır. İşyeri hekimi işçi sağlığı muayeneleri konusuna önem vermelidir. İnsan sağlığının söz konusu olduğu riskli çalışma ortamlarında bu muayenelerin zamanında ve periyodik olarak yapılması hayat kurtaracaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir