Göğüs Sarkmasının Dereceleri

Hızlı kilo alıp vermeler ve hamilelikten sonra vücut dokularında gevşeme ve sarkma gözlenir. Göğüs dikleştirme ameliyatındaki hedef, beden ölçüleriyle uyumlu, doğal görünümlü simetrik şekilli meme oluşturmaktır. Uygun büyüklük ve ölçüler aşağıdaki resimlerde gösterilen ölçülere göre alınır. Göğüs orta kemiğinin üst ucundan her iki meme başının uzaklığı esas alınan ölçülerden biridir. Bu mesafenin normal ölçülerde ortalama 20 cm olması gerekir, kişinin beden yapısına göre birkaç cm eksiği ya da fazlası olabilir. İri yapılı, uzun boylu kadınlarda 21-22 cm, minyon yapılı, kısa boylu kişilerde 18-19 cm olabilir.göğüs sarkması, göğüs neden sarkar, göğüs sarkma nedenleri neler Meme başlarının orta hattan uzaklığının 10 cm olması gerek, bu mesafe de beden yapısına göre birkaç cm değişiklik gösterebilir. Meme başları ile alt kenar arasındaki mesafe de genelde 7-8 cm kabul edilir. Öncelikle mevcut olan memelerin üzerinde bu mesafeler ölçülür. Sizin ölçüleriniz kaydedilir. Normalde olması gereken ölçüler ile karşılaştırılır. Arada ne kadar fark olduğu tespit edilir. Böylece sağ ve sol arasında gerek büyüklük gerekse şekilsel asimetri olup olmadığı da aynı zamanda belli olur. Görünüm açısından birçok kişide biri ile diğeri arasında eşitsizlik vardır, bu da çoğu zaman göze batmaz, normak kabul edilir.

Sarkıklık varsa, sarkıklığın ne derece olduğu belirlenir. Sarkıklığın derecelendirilmesi, nasıl bir ameliyat yöntemi uygulanacağı konusunda yol göstericidir. Sarkıklık derecesini belirlemek için meme başının hizasının göğsün alt kenarı hizasına göre neresinde kaldığına bakılır. Bu, basit bir yöntemle, alt kenara bir kalem sıkıştırılarak bile yapılabilir.

  • Sarkma yoksa: Meme başı, alt kenar çizgisi hizasının üzerindedir.
  • Hafif dereceli gevşeme ve sarkma varsa: Meme başı, alt kenar çizgisiyle aynı hizada, ya da 1 cm ye kadar altındadır.
  • Orta dereceli gevşeme ve sarkma varsa: Meme başı, alt kenar çizgi hizasının 1-3 cm altındadır.
  • İleri dereceli gevşeme ve sarkma varsa: Meme başı, alt kenar çizgi hizasının 3 cm den fazla altındadır.

Dikleştirme ameliyatı ile meme başı daha olması gerektiği yerine getirilir. Bu noktada meme başı ayakta dururken öne ve hafif yukarı doğru bakması gerekir.

Hangi durumda ne yapılır?

Sarkıklığın yanı sıra mevcut büyüklük de dikkate alınan diğer bir konudur:

Memeler normalden büyükse, bu durumda yapılması uygun olan ameliyat göğüs küçültme ameliyatıdır. Tek ameliyat ile hem küçülme, hem dikleştirme sağlanmış olur.

Meme büyüklüğü normal ise tek başına toparlama ameliyatı yeterli olur.

Memeler normalden küçük ise meme toparlama ameliyatı ile birlikte isteğe bağlı olmak koşulu ile silikon protez yerleştirilerek ayrıca büyütme ameliyatı da uygulanabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir