Doğumu Düzenlemenin Cinsel Sağlık Üzerindeki Zaferi

Bu yeni fikir, karakteri ne olursa olsun evvela muhakkak surette toplumun direnişiyle karşılaşır. Şimendifer ve sokakların ışıklandırılması gibi yenilikler bile, yeni oldukları zaman ahlâksızlık sayılarak mücadele edilmişti.doğumu düzenleme, doğumun cinsel hayata etkisi

1866 yılında Berlin temyiz muhakemesi ikinci başkanı, feylesof Kirchmann, doğumun düzenlenmesini tavsiye eylediği zaman, derhal ve ücretsiz emekli edilmişti. İngiltere’de, sonradan büyük bir şöhrete erişmiş olan Annie Besant, doğumu tanzim gayelerine hizmet ettiği için sayısız ve karmakarışık muhakemelere ve takiplere uğramıştı. Belçika’da doğumu düzenlemeyi tavsiye eylemiş olan bir doktor genel ahlâkı karıştırdığı için 1908 yılında hapse mahkûm edilmişti. Ve nihayet 1912 yılında Amerikalı kadın doktoru Margaret Sanger, doğumu düzenleme hususunda genel bir mücadele açtığı vakit, kamuoyunu ve hatta ilim adamlarım bile o derecede heyecana sokmuştu ki, devlet düşmanlığı sayılan bu harekete daha fazla devam edememesi için polis tarafından göz hapsine alınmıştı.

Fakat bu kadın hudutsuz bir cesarete sahipti; kamuoyu ile âdeta boğuşarak yüksek devlet mahkemesine kadar çıktı. Kamuoyunu bu ciddi meselelere yavaş yavaş ve soğukkanlılıkla düşünmeye mecbur eyledi ve nihayet zaferi kazandı. Aynı ülkede bundan yirmi yıl evvel, herhangi bir doktorluk ihtisas gazetesine, doğumu düzenleme sayesinde cinsel sağlık düzeltilmesi hakkında bir yazı gönderilseydi, bu yazıyı derhal ve karışıklığa ve heyecana sebep kaydıyla reddederlerdi.

Fakat bugün orada yüzden fazla Birth Control enstitüsü kurulmuş ve döllenmeyi önleyecek vasıtaları satan otomatik makineler genelleşmiş bulunuyor. Doğumu düzenleme düşüncesinin ilk defa Malthus tarafından açığa vurulduğu memleket olan İngiltere; birçok sosyal reformlarda olduğu gibi bu sahada da bütün diğer memleketlerden önce harekete geçmiştir. 1877’de ingiltere’de Malthusian League kuruldu ve bu kuruluşun gayesi de şu şekilde ifade edildi.

Sosyal yardım uğrunda ve sefaletin yok edilmesi için, yol gösterici yurtlar tesis etmek; fakir tabakalara mensup evli kadınlara, imtihan edilmiş doktorlar ve mümkünse kadınlar vasıtasıyla döllenmeden kaçınmanın en uygun yollarını göstermek. Bu teşekkül de bugün devlet tarafından resmen tanınmış birçok enstitülere sahip bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir